Tuesday, May 26, 2009

10 Hadiah ALLAH Bagi Orang Bertaqwa

Kehidupan orang-orang bertaqwa sangat indah & penuh keuntungan. Di dunia lagi Allah telah janjikan pelbagai "hadiah", sebagaimana digambarkan-Nya dalam Al-Quran:
  1. Sentiasa mendapat petunjuk - "Mereka itulah (orang-orang bertaqwa) yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung." (Al-Baqarah: 5)
  2. Diberi penyelesaian dari masalah - "Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya akan diberikan kepadanya jalan keluar." (At-Thalaq: 2)
  3. Dipermudahkan segala urusan - "Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya segala urusannya." (At-Thalaq: 4)
  4. Mendapat rezeki dari sumber tidak terduga - "... dan memberinya (orang bertaqwa) rezeki dari sumber yang tidak terduga." (At-Thalaq: 3)
  5. Dikasihi Allah (dengan itu turut dikasihi malaikat dan manusia) - "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa." (Ali Imran: 76)
  6. Mendapat keberkatan dari langit dan bumi - "Jika seluruh penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertaqwa, nescaya Kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi." (Al-A'raf: 96)
  7. Mendapat keselamatan, pertolongan dan lindungan dari Allah - "Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertaqwa." (Al-Fussilat: 18)
  8. Mendapat kemenangan - "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan." (An-Naba: 31)
  9. Terpelihara dari tipu daya musuh - "Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu." (Ali Imran: 120)
  10. Diberikan 'furqan' (petunjuk untuk membezakan yang benar dan salah) - "Jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan." (Al-Anfal: 29)

No comments: